Een Stamrecht B.V. is een B.V. die is opgericht in eigen beheer om een optimaal fiscaal voordeel te behalen bij een “Gouden Handdruk”. De vorm die hiervoor wordt gekozen is ervoor bedoeld om volgens de richtlijnen van de Belastingdienst te handelen als een levensverzekeraar.Op deze manier is het voor een werknemer mogelijk een ontslagvergoeding in deze BV in te brengen waardoor een beter fiscaal voordeel valt te behalen.
 

Een Stamrecht BV bij een ontslagvergoeding van boven de € 75.000,-

De Stamrecht B.V. is alleen interessant indien de ontslagvergoeding bij uitdiensttreding meer dan € 75.000,- bedraagt. Dit komt mede door de kosten voor de oprichting als ook de jaarlijkse kosten die meegenomen dienen te worden bij de oprichting van de besloten vennootschap. Ook zal de Stamrecht B.V. moeten voldoen aan de fiscale voorwaarden die door de Belastingdienst worden gesteld.

Wanneer deze ontslagvergoeding lager is dan de eerder genoemde € 75.000,-  kan de werknemer beter kiezen voor een stamrecht verzekering of stamrecht banksparen. Toch is het oprichten van een dergelijke B.V. voor velen een voordeel aangezien er een optimaal rendement kan worden bereikt (denk hierbij aan de ondersteuning van startkapitaal voor een nieuw eigen bedrijf of een hypotheek voor uw huis). Het kapitaal kan dus veel breder worden gebruikt voor bovendien verschillende activiteiten.

De stamrecht verplichtingen

Een stamrecht BV is een eenmansBV met dezelfde aansprakelijkheid als een gewone BV. Kortom de verantwoording over deze BV wordt door u als enig aandeelhouder vertegenwoordigd. U dient er dus rekening mee te houden dat dit ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Ieder jaar dient u ervoor zorg te dragen dat de aangifte voor de vennootschapsbelasting correct en op tijd heeft plaatsgevonden evenals een juiste deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Ook dient u er rekening mee te houden dat indien er sprake is van periodieke uitbetalingen u zorg dient te dragen voor een juiste afdracht van de loonheffing over deze uitkeringen aan de belastingdienst.

Het voordeel van de Stamrecht B.V. is zoals eerder genoemd de flexibiliteit in het toepassen van de stamrecht uitkering. Enerzijds kunt u zelf bepalen in welke termijnen deze stamrecht uitkering daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Anderzijds is de hoogte van de uitkering nader te bepalen in de Stamrecht overeenkomst die op zijn beurt op termijn zelfs aangepast kan worden.
 
Indien u meer informatie wilt over de Stamrecht B.V. bekijk dan gerust even op onze website naar de stamrecht voordelen.